noei
3 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ

ประกาศเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำ ถนนสายชากตุ่ม หมู่ที่ ๗ ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
51
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ