noei
1 ปีที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินแบบฐานรากแผ่ คลองวังฮ่าง หมู่ที่ ๙

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินฮาว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินแบบฐานรากแผ่ คลองวังฮ่าง หมู่ที่ ๙ บ้านน้ำขอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
68
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ