noei
3 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
40
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ