noei
3 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองหูช้าง หมู่ที่ ๘

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหว้า

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองหูช้าง หมู่ที่ ๘ จากบ้านครูวันเพ็ญไผ่สมบูรณ์ ถึงทางหลวง อบจ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
29
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ