noei
1 ปีที่แล้ว
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุราษฎร์ธานี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
87
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ