noei
3 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินแบบเสาเข็ม บ้านท่าใหม่อิ ซอย ๑๒

ประกาศเทศบาลตำบลป่าแดด

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินแบบเสาเข็ม บ้านท่าใหม่อิ ซอย ๑๒ หมู่ที่๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
56
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ