noei
1 ปีที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๐

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ บ้านบาตร สายทางบ้านนายอาน เรียะประโคน เชื่อมบ้านตลุงเก่า ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
95
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ