noei
1 ปีที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนบ้านเขาพริก หมู่ที่ ๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนบ้านเขาพริก หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองไผ่ เชื่อมชุมชนสะแกราชเขตเทศบาลตำบลคลองไผ่ หมู่ที่ ๗ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
65
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ