noei
3 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพริก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายมะลิวัลย์-เกาะขมิ้นหมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านพริก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
53
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ