noei
1 ปีที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ประกาศเทศบาลตำบลโคกสวาย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกลางบ้าน ชุมชนบ้านบุหมู่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
68
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ