butter
3 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตัน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาเอนกประสงค์ หลังอาคารที่ทำการ อบต.คลองตัน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตัน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาเอนกประสงค์ หลังอาคารที่ทำการ อบต.คลองตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
153
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ