noei
3 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ภายในฌาปนสถานบ้านสันต้นบง หมู่ที่ ๑๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกำแพง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ภายในฌาปนสถานบ้านสันต้นบง หมู่ที่ ๑๒ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
67
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ