noei
9 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านบวกห้า หมู่ที่ ๑๘

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแปะ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านบวกห้า หมู่ที่ ๑๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
79
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ