noei
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้รับบริการ

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้รับบริการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
50
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ