noei
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผนังอะคูสติกส์

ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผนังอะคูสติกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
31
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
กรุงเทพมหานคร
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
#งานถนนและทางเท้า (ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนดินลูกรัง)
กรุงเทพมหานคร