noei
8 เดือนที่แล้ว
ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผนังอะคูสติกส์

ประกาศสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผนังอะคูสติกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
68
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ