noei
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงรถ - พัสดุ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงรถ - พัสดุ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๖๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
28
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ