noei
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนคสล. บริเวณบ้าน น.ส. สำอาง ใจดี หมู่ที่ ๒

ประกาศเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนคสล. บริเวณบ้าน น.ส. สำอาง ใจดี หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
40
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ