noei
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร

ประกาศเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักซอย ๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
26
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ