noei
8 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางยูระบายน้ำ ซอยจัดสรรนางยุพิน เฉียวเฉ่ง หมู่ที่ ๔

ประกาศเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางยูระบายน้ำ ซอยจัดสรรนางยุพิน เฉียวเฉ่ง หมู่ที่ ๔ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
57
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ