noei
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลเมืองตาคลี เรื่อง ประกวดราคาจ้่างก่อสร้างโรงกรองน้ำ ขนาดกำลังผลิต ๑๐๐ ลบ.ม./ชม.

ประกาศเทศบาลเมืองตาคลี

เรื่อง ประกวดราคาจ้่างก่อสร้างโรงกรองน้ำ ขนาดกำลังผลิต ๑๐๐ ลบ.ม./ชม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
30
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ