noei
6 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บริเวณสวนสาธารณะบ่อเสวย หมู่ ที่ ๑๓

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหาน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บริเวณสวนสาธารณะบ่อเสวย หมู่ที่ ๑๓ เทศบาลตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
63
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ