butter
8 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้่างอาคารเอนกประสงค์หลังคาโดม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้่างอาคารเอนกประสงค์หลังคาโดม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
42
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ