butter
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหูกวาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายเพชรเกษม - แหลมกุ่ม (สายเก่า) หมู่ ที่ ๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหูกวาง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายเพชรเกษม - แหลมกุ่ม (สายเก่า) หมู่ที่ ๕ บ้านสิบเอ็ดเจ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
22
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ