butter
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนองจังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
34
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ