butter
8 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ประกาศเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนซอยหมู่บ้านสณียาแลนด์ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
39
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ