butter
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายเหมืองพุดซา(ฝั่งตะวันตก)หมู่ที่ ๒

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายเหมืองพุดซา(ฝั่งตะวันตก)หมู่ที่ ๒ บ้านกรีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
23
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ