butter
7 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงลานจอดรถ

ประกาศเทศบาลนครอุดรธานี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงลานจอดรถ หลังลานสังคีตศาลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
104
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ