butter
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาป่าสุสานบ้านน้ำโค้ง หมู่ที่ ๔

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาป่าสุสานบ้านน้ำโค้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
114
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ