noei
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนสามัคคี (เส้นจากโรงขนมจีน - ฝาย โคกป่าช้า) หมู่ ๑๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนสามัคคี (เส้นจากโรงขนมจีน - ฝาย โคกป่าช้า) หมู่ ๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
93
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ