noei
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงแชมเปญสายบ้านไชยภักดี หมู่ที่ ๑๑

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงแชมเปญสายบ้านไชยภักดี หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
101
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ