noei
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมกำแพงกันดิน อบต.สวน พริกไทย หมู่ที่ ๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมกำแพงกันดิน อบต.สวนพริกไทย หมู่ที่ ๗ ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ขนาดยาว ๘๖๐ เมตร ตาม แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
90
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ