noei
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลเชียงม่วน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ขนาดใหญ่ ) ฐานรากแผ่ บ้าน หล่ายทุ่ง หมู่ ๖

ประกาศเทศบาลตำบลเชียงม่วน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ( ขนาดใหญ่ ) ฐานรากแผ่ บ้านหล่ายทุ่ง หมู่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
92
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ