noei
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองธง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายหน้าควนเสาธง หมู่ที่ ๘

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองธง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต สายหน้าควนเสาธง หมู่ที่ ๘ บ้านหอยโข่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
96
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ