noei
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ จุด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบดอัดแน่น พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓จำนวน ๑ จุด ตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
101
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ