noei
2 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) สายทาง บ้านหัวยาง หมู่ที่ ๙ บ้านป่าแขม หมู่ที่ ๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay) สายทางบ้านหัวยาง หมู่ที่ ๙ บ้านป่าแขม หมู่ที่ ๗ บริเวณซอยหน้าโรงเรียนประตูป่า ตำบเหมืองง่า เชื่อมตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
134
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ