noei
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลสตึก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ซอยท่าช้าง บร.ถ ๓๘- ๐๑๒ หมู่ที่ ๑๖

ประกาศเทศบาลตำบลสตึก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัสติกคอนกรีต ซอยท่าช้าง บร.ถ ๓๘-๐๑๒ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
24
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ