noei
1 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน (แห่งใหม่) เพิ่มเติมในหมวดงาน พื้น ผนัง ฝ้าเพดาน ตกแต่งบันได งานระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาล ภายนอกอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
26
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ