noei
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลึก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ สายบ้านหุบตะโก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
37
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ