noei
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลสีมามงคล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง สายเลียบทางรถไฟ บ้านซับ ตะเคียน หมู่ที่ ๑๐ ถึงคุ้มมอหลักหิน หมู่ที่ ๕

ประกาศเทศบาลตำบลสีมามงคล

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนลาดยาง สายเลียบทางรถไฟ บ้านซับตะเคียน หมู่ที่ ๑๐ ถึงคุ้มมอหลักหิน หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
33
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ