noei
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลลำไทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโหราศาสตร์ (กองช่าง)

ประกาศเทศบาลตำบลลำไทร

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโหราศาสตร์ (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
29
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ