noei
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก ๑ ชั้น บริเวณลานพื้นที่กอง สวัสดิการสังคม หมู่ที่ ๑

ประกาศเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก ๑ ชั้น บริเวณลานพื้นที่กองสวัสดิการสังคม หมู่ที่ ๑ ตำบลแพรกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
45
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ