butter
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำห้วยบุรี หมู่ที่ ๑

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำห้วยบุรี หมู่ที่ ๑ บ้านตะโกตาพิ บริเวณนานายสวง เอี่ยมศิริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
33
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ