noei
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองห้วยหลัว บ้านเม็ง หมู่ที่ ๑ - บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๑

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองห้วยหลัวบ้านเม็ง หมู่ที่ ๑ - บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านเม็ง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
35
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ