noei
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ

ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
45
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ