noei
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.ถ.๑ - ๐๐๑๗ บ้านวัด - บ้านแต้

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สาย อบ.ถ.๑ -๐๐๑๗ บ้านวัด - บ้านแต้ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
44
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ