noei
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศกรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๖ ตอน โคก บก - บ่อน้ำร้อน ระหว่าง กม.๘+๐๐๐ - กม.๑๑+๑๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง

ประกาศกรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๑๖ ตอน โคกบก - บ่อน้ำร้อน ระหว่าง กม.๘+๐๐๐ - กม.๑๑+๑๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
52
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ