noei
3 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโนนแสบง-หัวหนอง บ้านโนน แสบง หมู่ที่ ๒

ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางโนนแสบง-หัวหนอง บ้านโนนแสบง หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
31
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ