noei
3 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลห้วยหม้าย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๖

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยหม้าย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
37
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ