noei
3 สัปดาห์ที่แล้ว
ประกาศเทศบาลตำบลรั้วใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก เขต ๑ หมู่ที่ ๔

ประกาศเทศบาลตำบลรั้วใหญ่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก เขต ๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
36
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ