butter
1 เดือนที่แล้ว
ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานกิจกรรม ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๑ แห่ง

ประกาศจังหวัดลำพูน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานกิจกรรม ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

#จัดซื้อจัดจ้าง
Share
46
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ
จัดซื้อจัดจ้างอื่นๆ